Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Niall Horan

Hôm kia

Niall Horan has 'had three or four group chats' with his 1D bandmates

BANG Showbiz
BANG Showbiz
Niall Horan has been in more regular contact with his One Direction bandmates, as he reveals the latest group chat has been "louder" than the ones in the past.