Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Iga Świątek

Xem toàn màn hình
tháng trước

Wimbledon 2022 - Iga Swiatek stops at 37, beaten by Alizé Cornet: "I didn't know what to do"

Tennis Actu TV
Tennis Actu TV
La série d'Iga Swiatek s'est donc arrêtée à 37. Mal à l'aise sur le gazon londonien, elle n'a pas pu résister samedi à Alizé Cornet qui a réalisé une nouvelle fois l'exploit de battre la n°1 mondial à Wimbledon, après avoir battu Serena Williams, il y a 8 ans. Consciente de ses lacunes sur la surface, la Polonaise s'est montrée pragmatique et déjà tournée vers l'avenir en conférence de presse.
Xem thêm về
Đã thêm

2 tháng trước