Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

G20 (nhóm các nền kinh tế lớn)

12 ngày trước

Zelensky: India’s G20 presidency key to peace plan success

The Independent
The Independent
Ukraine’s president Volodymyr Zelensky told India’s prime minister Narendra Modi he wanted New Delhi to more actively support the implementation of his “peace formula” but also took an apparent dig at the country’s “fruitful” G20 presidency.Source: President Zelensky
Đã thêm

1 tháng trước