Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Gustavo Petro

Xem toàn màn hình
20 ngày trước

FTS 8:30 30-06: National Strike in Ecuador on its 17th day

teleSUR English
teleSUR English
30/06/2022
FTS 8.30
*Gustavo Petro and Alvaro Uribe hold talks in Colombia
*Russian pres. warns Sweden and Finland on NATO’s forces