Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Stefanos Tsitsipas

6 ngày trước

Rotterdam - Sinner d'acier face à Tsitsipas

Beinsports-FR
Beinsports-FR
Stefanos Tsitsipas a été surpris par un très bon Jannik Sinner au deuxième tour à Rotterdam (6-4, 6-3). L'Italien retrouvera Stan Wawrinka en quarts de finale.
Xem thêm về
Đã thêm

3 tuần trước