Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Brooklyn

Xem toàn màn hình
14 ngày trước|179 lượt xem

100 'rotting' bodies found in back of unrefrigerated trucks in Brooklyn funeral home

Newsflare
Newsflare
Reports indicate that over 100 "rotting" bodies were found at the back of a Brooklyn, New York funeral home in an unrefrigerated truck on Wednesday (April 29).