Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Rui Hachimura

15 giờ trước

86IHp0LS-32494389

All Yellow Jackets
All Yellow Jackets
The Los Angeles Lakers have traded for Washington Wizards forward Rui Hachimura
Xem thêm về