Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Liên minh châu Âu

Xem toàn màn hình
7 giờ trước

Cacar Monyet | EU beli 110,000 vaksin untuk negara anggota

AWANI
AWANI
Kesatuan Eropah, EU, umum ia sudah melengkapkan kontrak pembelian hampir 110 ribu dos vaksin cacar monyet.

Vaksin berkenaan akan diedarkan ke negara anggota EU, termasuk Norway dan Iceland.
Xem thêm về
Đã thêm

1 tuần trước