Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Chiến dịch Neptune

6 ngày trước

Il ressaute en parachute à l'occasion du D-Day

Planet.fr
Planet.fr
Il ressaute en parachute à l'occasion du D-Day