Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Corey Lewandowski

Xem toàn màn hình
3 tháng trước|91 lượt xem

Corey Lewandowski Has COVID

Wochit
Wochit
Senior Trump campaign advisor Corey Lewandowski told CNN on Thursday that he has tested positive for COVID-19.
Business Insider reports that Lewandowski has been part of Trump's inner circle for years.
Currently, he is part of a legal effort to overturn election results in several key battleground states.
Lewandowski is the latest in President Donald Trump's inner circle to test positive for coronavirus in recent days.
Xem thêm về