Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Kanye West

Xem toàn màn hình
Hôm kia

Kanye West va lancer une ligne technologique appelée "Donda"

BANGShowbiz-French
BANGShowbiz-French
Ce projet porte le nom de sa mère et de son dernier album du même nom.
Xem thêm về