Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Rishi Sunak

7 ngày trước

'Borrowing your way out of inflation is a fairytale' - Rishi Sunak predicted the pitfalls of Liz Truss' mini-budget during the Tory Leadership debates

NationalWorld.com
NationalWorld.com
Đã thêm

1 tháng trước