Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Eknath Shinde

Xem toàn màn hình
3 giờ trước

Maharashtra Assembly 2022: Eknath Shinde’s first day as CM

India Today
India Today
The first day of the Maharashtra Assembly was unlike any other. It was the first day for Eknath Shinde in the Assembly as CM. Filled with revelations, it left the whole house in splits. Watch to know more.
Đã thêm

2 tuần trước