Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Angela Rippon

13 ngày trước

Strictly Come Dancing results: Bobby Brazier and Angela Rippon in dance off

Yorkshire Post
Yorkshire Post
Strictly Come Dancing results: Bobby Brazier and Angela Rippon in dance off as Angela gets knocked off the show.