Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Saturday Night Live

Xem toàn màn hình
16 ngày trước

Kenan Thompson thinks 'SNL' could end in three years: '50 is a good number to stop at' - 1breakingne

1BN-General
1BN-General
NBC's “SNL” starts Season 48 this fall. Lorne Michaels, the show's creator and executive producer, turns 80 during the sketch comedy show's 50th season. In December, Michaels, 77, told “ ...

VIEW MORE : https://bit.ly/1breakingnews
Xem thêm về
Đã thêm

2 tháng trước