Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Alan Ruck

Xem toàn màn hình
3 tháng trước

Alan Ruck on Connor Roy in 'Succession' season three and meeting Joe Biden

NME
NME
'Succession' star Alan Ruck delves into Connor Roy's journey in season three of 'Succession' and recalls his recent real-life meeting with US President Joe Biden.