Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Saikhom Mirabai Chanu

Xem toàn màn hình
9 ngày trước

Mirabai Chanu shared about her journey and challenges

Aaj Tak
Aaj Tak
To felicitate and honor the Indian Tokyo Olympic medalists, Aaj Tak organized a special program 'Jai Ho Sitaro Ka Samman' dedicated to Indian players on Saturday. In this program, all the Indian Olympic players participated and shared their voyage to the Tokyo Olympics. Silver medalist Mirabai Chanu shared about the challenges and hardships which she faced before qualifying for the Tokyo Olympics. She also told about her weight lifting practices. Sharing about her childhood, she said how she used to go to the mountains for collecting logs for cooking food. Watch this video.
Đã thêm

3 tuần trước