Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Paris Saint-Germain F.C.

8 giờ trước

"Sanchez au PSG ? Pas d'inquiétude, mais..."

Le Phocéen
Le Phocéen
Extrait de l'OM au café de ce mercredi 17 mai avec Romain Haering qui revient sur la grosse rumeur du PSG sur Alexis Sanchez.
Đã thêm

2 ngày trước