Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Luận tội

Xem toàn màn hình
19 ngày trước|9 lượt xem

The three possible outcomes of Trump's impeachment trial

Explainer Channel
Explainer Channel
Former U.S. president Donald Trump faces an impeachment trial for "incitement of insurrection" in a speech to supporters before the deadly attack on the Capitol. This animation explains the possible outcomes of the trial, which is set to being on Feb. 9, 2021.
Xem thêm về
Đã thêm

1 tháng trước