Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Chrisley Knows Best

Hôm kia

Savannah Chrisley Laments Her Life ‘Falling Apart’ After Todd & Julie Enter Prison

Hollywood Life
Hollywood Life
Savannah Chrisley got real about how she feels after her parents reported to prison last week for their 19-year sentence on her 'Unlocked' podcast.