Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Vinayak Damodar Savarkar

3 tháng trước

Savarkar removed from Karnataka textbooks, Nehru’s letter to Gandhi added | Oneindia News

Oneindia
Oneindia
V D Savarkar was removed from Kannada and Social Science textbooks by the state government of Karnataka.

#vdsavarkar #karnataka #congress
~HT.98~PR.150~ED.155~