Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Theranos

tháng trước

Former Theranos executive Ramesh Balwani sentenced to 13 years in prison for fraud

The Independent
The Independent
Former Theranos chief operating officer Sunny Balwani was sentenced to 13 years in prison after being convicted of fraud for his role in the failed blood testing company.
Đã thêm

1 tháng trước