Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Maxine Waters

Xem toàn màn hình
6 giờ trước|10 lượt xem

Reactions To Rep. Maxine Waters' Calls To "Stay In The Street" - 1BreakingNews.com

1BN
1BN
Reactions To Rep. Maxine Waters' Calls To "Stay In The Street" | 1BreakingNews.com
The hashtags #MaxineWaters was trending along with #BrooklynCenter and #DaunteWright to rally support for justice for Daunte Wright and George Floyd.

Copyright forbes.com
Xem thêm về