Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Uses of English verb forms

12 ngày trước

Police track down escaped horses in Sydney

The Land
The Land
All three horses have now been retrieved and are safely back in their paddock.
Đã thêm

1 tuần trước