Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Election Day (United States)

Xem toàn màn hình
2 tháng trước|28 lượt xem

Georgia: How The Race Stands

Stringr
Stringr
As election day dawns in Georgia we speak with experts and activists to get a sense of how things are on the ground. With a surge of early voting which side is most likely to prevail?

We spoke with Dr Barry Burden, Head of Elections Center at the University of Wisconsin-Madison, Matt Klink, GOP Strategist and Julie Jordan, Chair Glynn County Democrats.
Đã thêm

4 tháng trước