Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Phó Tổng thống Hoa Kỳ

Xem toàn màn hình
13 giờ trước|767 lượt xem

Vice President Kamala Harris’ Groundbreaking Career

Elle USA
Elle USA
As the daughter of civil rights activists, Kamala Harris had a passion for justice from a young age. From her time as San Francisco’s District Attorney to being the first woman of color to be elected as Vice President, here’s a look back at how Kamala became a political icon.
Đã thêm

3 tuần trước