Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Tổng thống Hoa Kỳ

Xem toàn màn hình
6 giờ trước|1 lượt xem

Impeachment proceedings against former US president to begin Tuesday

ABC NEWS (Australia)
ABC NEWS (Australia)
Bruce Wolpe, who is a senior fellow at the United States Studies Centre and a former Democrat staffer, says Donald Trump's presence at the hearings is not needed.