Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Andrew Cuomo

Xem toàn màn hình
21 giờ trước|4 lượt xem

Cuomo Expands Vaccine Eligibility to New Yorkers 50 Years and Up

TOMORROW
TOMORROW