Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Judy Garland

Xem toàn màn hình

In the Good Old Summertime Movie (1949) Judy Garland, Van Johnson, S.Z. Sakall

Teaser-Trailer.com
Teaser-Trailer.com
15 ngày trước|725 lượt xem
In the Good Old Summertime Movie trailer (1949) Plot synopsis: In turn-of-the century America, Andrew and Veronica are co-workers in a music shop who dislike one another during working hours but unwillingly carry on an anonymous romance through the mail.
Director: Robert Z. Leonard
Writers: Albert Hackett, Frances Goodrich, Ivan Tors
Stars: Judy Garland, Van Johnson, S.Z. Sakall