Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Cristiano Ronaldo

13 phút trước

Portugal - Martinez salue "le rôle exemplaire" de Cristiano Ronaldo

beIN SPORTS MENA
beIN SPORTS MENA
Avant les prochains matches du Portugal dans les éliminatoires à l'Euro 2024, Roberto Martinez a mis en avant le rôle de Cristiano Ronaldo avec la Seleção.