Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Cristiano Ronaldo

Xem toàn màn hình
19 giờ trước|171 lượt xem

Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

But Football Club
But Football Club
Depuis près d'une décennie, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se disputent le titre de meilleur joueur du monde, voir de l'histoire du ballon rond. Découvrez les statistiques de la saison 2020-2021 de ces deux monstres.