Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Mars rover

Xem toàn màn hình
4 ngày trước|2 lượt xem

Perseverance rover sends back first ever recording of driving on Mars

BQHNEWS
BQHNEWS
Nasa's latest Mars rover, Perseverance, has sent back the sounds of its six metal wheels driving across the planet's surface. The recording was captured by one of its two onboard microphones, with Nasa releasing 16 minutes' worth. Engineers are investigating whether a high-pitched scratching noise is caused by electromagnetic interference or the rover's movement. Perseverance will continue to look for somewhere to launch the Ingenuity Mars Helicopter, a drone that it is carrying
Đã thêm

1 tháng trước