Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Sự kiện 11 tháng 9

Xem toàn màn hình
5 ngày trước

US invaded Afghanistan after 9/11 attacks and defeated the Taliban | Oct 7 History | Oneindia News

Oneindia
Oneindia
The first phase of the American invasion in Afghanistan took place in 2001; In 1959, the Soviet probe Luna 3 took the first photographs of the lunar far side; In 1978, Indian fast bowler Zaheer Khan was born.

#AmericanInvasion #Afghanistan #Taliban
Đã thêm

1 tháng trước