Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Bảng xếp hạng âm nhạc

3 ngày trước

Top 10 Craziest Grammy Scandals

MsMojo
MsMojo
Get ready to clutch your pearls and be scandalized! For this list, we’ll be looking at the most shocking, controversial happenings involving the Grammy Awards, from snubs to on-screen blunders and more.