Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Bernie Sanders

Xem toàn màn hình
19 phút trước|0 lượt xem

Bernie Sanders to Force Vote on $15 Minimum Wage Amendment to Biden's Stimulus

TOMORROW
TOMORROW
Bernie Sanders to Force Vote on $15 Minimum Wage Amendment to Biden's Stimulus
Xem thêm về