Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Shane MacGowan

tháng trước

Shane MacGowan’s widow has admitted New Year’s Eve can be 'really challenging'

BANG Showbiz
BANG Showbiz
Weeks after her husband’s death aged 65, Shane MacGowan’s widow Victoria Mary Clarke has admitted New Year’s Eve can be “really challenging” due to the pressure to party and be “jolly”.
Đã thêm

1 tháng trước