Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Stephen Stills

29 ngày trước

"Ça aurait coûté 8000 dollars" : Véronique Sanson confrontée à la violence de Stephen Stills, une solution radicale envisagée

Purepeople
Purepeople
Xem thêm về