Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Diana, Vương phi xứ Wales

4 giờ trước

Boy George says Princess Diana hailed him a “true survivor” after he recovered from heroin abuse

BANG Showbiz
BANG Showbiz
Recalling in his new memoir how he met the royal, Boy George says Princess Diana hailed him a “true survivor” after he recovered from heroin abuse.