Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Activision Blizzard

Xem toàn màn hình
14 phút trước

Activision Blizzard shareholders approve proposed $68.7B sale to Microsoft - 1BREAKINGNEWS.COM

1BN-RADIO
1BN-RADIO
The deal is expected to close in fiscal year 2023, subject to customary closing conditions and the completion of a regulatory review.

VIEW MORE : https://bit.ly/1breakingnews
Xem thêm về