Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Katrina Kaif

Xem toàn màn hình
Hôm qua

Katrina Kaif or Salman Khan Ko Pakistan Laounga - Tiktoker Kashif Zameer Ka New Mission

UrduPoint.com
UrduPoint.com
Kashif Zameer is a famous Tik Toker but his fame and popularity at its peak when he brings Turkish superstar Angin Altan to Pakistan. but later on certain allegations were made against him and he went to jail where he stays for almost five months. UrduPoint anchor Zain Babu has interviewed him. What happened to him, how true or false are the allegations that were made against him, and what are his future plans, let us know about that all in the video.
Anchor: Zain Babu

#TikToker #KashifZameer #Interview #KashifZameerInJail #SalmanKhan #KatrinaKaif #Lahore

Follow Us on Facebook: https://www.facebook.com/urdupoint.network/
Follow Us on Twitter: https://twitter.com/DailyUrduPoint
Follow Us on Instagram: https://www.instagram.com/urdupoint_com/
Visit Us on Web: https://www.urdupoint.com/
Đã thêm

1 tuần trước