Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Jack Dorsey

Xem toàn màn hình
20 ngày trước

Before Block There Was Square: A History of Jack Dorsey's Payments Company

The Street
The Street
Watch a video history of Block, Jack Dorsey's payment processing company.
Đã thêm

1 tháng trước