Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Jen Psaki

Xem toàn màn hình
Hôm kia|63 lượt xem

Psaki Asked About Ted Cruz Flying to Cancun, Mexico Amid Texas Deep Freeze

Yany Vu
Yany Vu