Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Alex Jones

Xem toàn màn hình
27 ngày trước

10 Revelations from The Alex Jones Sandy Hook Trial

WatchMojo
WatchMojo
The hits just keep coming for this infamous conspiracy theorist. For this video, we’ll be looking at the most shocking, personal, and eye-opening revelations that have been gleaned from the Alex Jones-Sandy Hook trial.