Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Robert Clary

2 tháng trước

Robert Clary, the last star of the 'Hogan's Heroes,' dies at 96 - 1breakingnews.com

1BN
1BN
A French-born survivor of Nazi concentration camps during World War II, Robert Clary began his career in entertainment as a nightclub singer.

VIEW MORE : https://bit.ly/1breakingnews