Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Roe kiện Wade

Xem toàn màn hình
3 ngày trước

How’s the SCOTUS Leak Investigation Going? AOC Slams Justice Alito Over Roe v. Wade Speech

Veuer
Veuer
Representative Alexandria Ocasio-Cortez says Justice Samuel Alito’s viral remarks are “alarming” as he reacts to his part in overturning Roe v. Wade.