Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi
Xem toàn màn hình
5 ngày trước

Rome celebrates 2775th birthday with historical parade

euronews (in English)
euronews (in English)
Rome celebrated this week its birthday, known as "Natale di Roma (Rome's Christmas)", with four days of events based on the legendary foundation of the Italian capital by Romulus in 753 BC.
Xem thêm về