Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Prince (nhạc sĩ)

Xem toàn màn hình
3 ngày trước

Prince superfans get the surprise of a lifetime

Daily News
Daily News
Two of the artist’s biggest fans were given a VIP tour of Paisley Park and an exclusive listening party of his posthumous album, “Welcome 2 America.”

SUBSCRIBE to GMA's YouTube page:
https://bit.ly/2Zq0dU5

VISIT GMA's homepage:
https://www.goodmorningamerica.com

SIGN UP to get the daily GMA Wake-Up Newsletter: https://gma.abc/2Vzcd5j

FOLLOW GMA:
TikTok: https://tiktok.com/@gma
Facebook: https://facebook.com/GoodMorningAmerica
Twitter: https://twitter.com/gma
Instagram: https://instagram.com/GoodMorningAmerica

WATCH full episodes:
https://abc.go.com/shows/good-morning-america
https://hulu.tv/2YnifTH
Xem thêm về