Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Lễ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ

Xem toàn màn hình
3 tháng trước|157 lượt xem

President Donald Trump walks parade route on Inauguration Day 2017

OvideO
OvideO
President Donald Trump walks parade route on Inauguration Day 2017
Đã thêm

3 tháng trước