Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Nicola Peltz

10 ngày trước

The lawsuits over Brooklyn and Nicola Peltz Beckham's wedding have been settled

BANG Showbiz
BANG Showbiz
After months of back and forth between the Peltz family and Plan Design - the company hired to plan Brooklyn and Nicola's lavish 2022 Miami wedding - both parties have come to an agreement.