Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi
Xem toàn màn hình
7 ngày trước|495 lượt xem

Trump made UAE a strong ally of USA. Biden has started dismantling US-UAE friendship

Hello
Hello
Xem thêm về
Đã thêm

1 tuần trước