Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi
Xem toàn màn hình
5 ngày trước|1 lượt xem

President Biden Reverses Freeze On $27.4 Billion

Newsy
Newsy
The money was designated for a number of government agencies.
Xem thêm về
Đã thêm

5 ngày trước